Transport i załadunek kontenerów dla frachtu morskiego

Czym jest fracht morski?

Fracht morski to pojęcie, które ewoluowało i rozszerzało swoje znaczenie przez lata. Także potoczne skojarzenia są już dalekie od pierwotnej definicji. Obecnie można założyć, że fracht to przewóz towarów drogą morską. W tym celu wykorzystywane są statki specjalnie przystosowane do transportu określonego typu ładunków, czyli frachtowce. 

Fracht morski poza samym przewozem może obejmować również formalności związane z organizacją transportu oraz załadunku i rozładunku oraz oczywiście przygotowaniem dokumentacji celnej. Spedytor może również zorganizować magazynowanie towarów, a także ich dystrybucję. Oczywiście te wszystkie usługi wpływają na całkowite koszty. Warto również zwrócić uwagę na to, że fracht dotyczy w tej chwili nie tylko statków i tego pojęcia używamy także w kontekście transportu lotniczego, kolejowego i samochodowego.

PEX Szczecin – załadunek kontenera morskiego

Oferujemy załadunek kontenera dla transportu i frachtu morskiego. Mamy doświadczenie w przygotowaniu i transporcie kontenerów – zobacz, jak załadować kontener morski.

Transport kontenerowy – jak załadować kontener

Pojemność
Często kontenery są w rozmiarz 20′ i jest on w stanie pomieścić od 28 do 30 metrów sześciennych (CBM) ładunku podczas, gdy kontener 40′ mieści od 64 do 75 CBM towaru. Faktyczna pojemność kontenera zależy nie tylko od jego wewnętrznych wymiarów, ale również od sposobu pakowania ładunku oraz wiedzu i doświadczenia załadowcy.

Waga
Kolejną rzeczą jaką musi wziąć pod uwagę załadowca jest waga towaru. Ważnym jest, by pamiętać, że wiele krajów (w tym Polska) wprowadziło limity wagowe dla ładunków przemieszczanych po drogach publicznych. W przypadku Polski owe limity pozwalają załadować do kontenera 20′ 22 tony ładunku, a do 40′ 19,5 tony.

Użycie palet
Paletyzacja towaru jest szeroko stosowaną w świecie praktyką. Są dwa popularne rodzaje palet; europalety o wymiarach 120cm x 80cm, oraz palety standardowe (zwane również przemysłowymi) o wymiarach 100cm x 120cm. W przypadku użycia palet należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby towar nie wystawał poza obrys palety, a cała konstrukcja musi być na tyle sztywna, żeby nie przesuwała się w trakcie transportu. Kontener 20′ mieści do 11 europalet, lub do 10 palet standardowych w jednym poziomie, natomiast kontener 40′ do 24 europalet lub do 21 palet standardowych w jednym poziomie.